Koncepti


Objašnjenje ovdje navedenih pojmova:
Pružatelj usluge : Laracom Media Limited Liability Company. (sjedište: 2120, Dunakeszi Faludi János utca 2 1/6; matični broj: 13-09-224649, porezni broj: 32171196-1-13).
Operater : operater web stranice, Laracom Media Kft., kako je definirano u točki 1.
Web stranica : web stranica dostupna na kupona.hr, gdje je dostupna usluga koju održava Davatelj usluge.
Oglašivač : svaka fizička ili pravna osoba koja oglašava svoje proizvode ili usluge na web stranici ili prikazuje kupone na web stranici.
Usluge : sve funkcije dostupne na web stranici, kojima korisnik može pristupiti, koristiti ih i isprobati.
Ladica: pristup web stranici koju kreira Korisnik u izborniku za registraciju dostupnom na web stranici.
Uvjeti korištenja : ovaj dokument.

Osnovni uvjeti

1. Ovi opći uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: “AFF”) opisuju uvjete online usluge koju Davatelj usluga pruža korisnicima (u daljnjem tekstu: “Korisnik”) na web stranici kupona.hr. Cjeloviti opseg ovih Općih uvjeta dostupan je na web stranici Operatera i može se pohraniti na nosač podataka, odnosno pohraniti od strane Korisnika. Sve usluge koje nudi web stranica mogu se koristiti sa ili bez registracije.

2. Davatelja usluga možete kontaktirati putem obrasca na web stranici https://kupona.hr/kapakslot.

3. Sva prava Pružatelja usluga pripadaju Pružatelju usluga, uključujući autorska prava, prava intelektualnog vlasništva povezana s imenom, pravo na internetsku domenu i web stranicu, kao i obrasce, logotipe i drugi sadržaj objavljen od strane Pružatelja usluga.

4. Zabranjeno je kopirati, umnožavati, mijenjati ili distribuirati web stranicu ili njen dio bez prethodnog pisanog pristanka Davatelja usluga, osim ako je to dopušteno prema relevantnim zakonima i ÁFF. Pružatelj usluge može poduzeti korake za zaštitu vlastitih i Korisnika interesa, uključujući pravne mjere. Svi podaci, informacije, tekstovi i rezultati pretraživanja koji pripadaju web stranicama kojima upravlja kupona.hr zaštićeni su autorskim pravom, posebno kodovi kupona i popusti prikazani na stranici, koji su označeni kao “isključivo kod nas”. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje ili izmjena dijela ili svega navedenog, osim ako kupona.hr na to ne da pisani pristanak. Neovlašteno kopiranje, distribucija ili izmjena smatra se kršenjem zakona i rezultirat će kaznenim postupkom.

5. Pružatelj usluga ne prikazuje sadržaj, reklame ili kreativne oglase drugih web stranica koje rade sa sličnim poslovnim modelom. To su obično popusti i ponude drugih stranica s kuponima, a to su sadržaji dobiveni iz takozvane pridružene ugovorne usluge koju pruža treća strana.

6. Pružatelj usluga objavljuje reklamni materijal na web stranici u formatu koji se koristi na internetu, a koji se odnosi na ponuđene usluge te proizvode i usluge trećih strana. Korištenje takvih usluga ili ponuda nije dio web stranice i regulirano je pravilima koja se primjenjuju na treće strane.

7. Uvjeti usluge koje nudi web stranica ili druge usluge regulirani su drugim uvjetima i odredbama.

8. Imajte na umu da korištenje usluga koje pružaju elektronički uređaji može predstavljati rizik za sve korisnike interneta, poput infekcije operativnog sustava Korisnika zlonamjernim softverom te neovlaštenog preuzimanja i izmjene podataka. Kako bi se izbjegle gore navedene opasnosti, Korisnik mora koristiti odgovarajuće tehničke alate (osobito antivirusni i firewall softver) kako bi smanjio rizik.


2. Usluge i uvjeti koje pruža Davatelj usluga

Pružatelj usluga korisnicima besplatno daje informacije o ponudama i popustima trećih strana. kupona.hr zadržava pravo povremenog ili čak potpunog prekida usluge, te zadržava pravo izmjene, izmjene ili brisanja određenih dijelova web stranice, dijela ili svih objavljenih ponuda bez prethodne najave. Iznosi uključeni u ponude navedeni su u HUF, čak i ako su cijene partnera navedene u drugoj valuti.
Za korištenje usluge Korisniku je potreban pristup internetu, a njegov preglednik mora podržavati rad tzv. JavaScripta. Korisnik mora prihvatiti upravljanje kolačićima.
Zabranjeno je korištenje web stranice ili usluga na način kojim se krše zakon, načela morala, osobna prava trećih osoba ili legitimni interesi Davatelja usluga, što posebno uključuje prikazivanje nezakonitog sadržaja.


2.1. Popis usluga

the. Promotivne informacije trećih strana

b. Pružanje kodova za popust

c. Upravljanje korisničkim računom

d. Newsletter

e. Pružanje interaktivnog obrasca za Davatelja usluga


Jamčiti

Iako kupona.hr kontinuirano teži brzom, tehnički nesmetanom i neometanom protoku podataka u sustavskom smislu, kupona.hr nema utjecaja na one usluge koje ne pripadaju njegovoj usluzi. Ovo se također ne odnosi na usluge hostinga, te se stoga ne može smatrati odgovornim za njihov rad i izvedbu. kupona.hr zadržava pravo slobodnog određivanja vremena u kojem će rješavati tehničke probleme. Konkretno, kupona.hr ne preuzima odgovornost za funkcionalnost sustava koji ne pripadaju izravno njegovoj usluzi. kupona.hr ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost i kvalitetu prikazanih informacija.
Konkretno, kupona.hr ne preuzima odgovornost za proizvode, usluge, informacije, količinu i kvalitetu koje pružaju davatelji ponude.kupona.hr ne preuzima odgovornost da se proizvodi i usluge uključeni u ponudu mogu nabaviti ili kupiti. kupona.hr i njegovi partneri upravljaju svojim web stranicama potpuno neovisno jedan o drugome, tako da kupona.hr ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj web stranice partnera.


Odgovornost


kupona.hr ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu korisnika. Ograničenje odgovornosti je u skladu sa zakonima o odgovornosti. Odgovornost u vezi s vanjskim referencama (linkovima) kupona.hr se izričito ograđuje od sadržaja koji se pojavljuje na web stranici, na koji vodi poveznica s bilo koje web stranice kojom upravlja kupona.hr. kupona.hr naglašava da nema utjecaja na sadržaj ili kod povezanih web stranica.


Zaštita autorskih prava


Svi podaci, informacije, tekstovi i rezultati pretraživanja koji pripadaju web stranicama kojima upravlja kupona.hr zaštićeni su autorskim pravom, posebno kodovi kupona i popusti prikazani na stranici, koji su označeni kao “isključivo kod nas”. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje ili izmjena dijela ili svega navedenog, osim ako kupona.hr na to ne da pisani pristanak. Neovlašteno kopiranje, distribucija ili izmjena smatra se kršenjem zakona i rezultirat će kaznenim postupkom.

Naš pružatelj usluga hostinga

Webonic Kft., 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.


Valjanost Jeleng ÁFF: 1. siječnja 2023.